Follow d'Apsjaars to join the conversation.

When you follow d'Apsjaars, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

d'Apsjaars

Antwerpen, Belgium

Deze Antwerpse volksgroep is een dertigtal jaar geleden ontstaan op een camping in Zuid-Frankrijk. Daar ontmoetten wij (Marc de Bie, Lode De Ceuster en Linda) elkaar voor het eerst op een jam-sessie met vrienden.

Vanaf het eerste akkoord dat we samen speelden was de muzikale band gesmeed en enkele jaren later waren d’Apsjaars geboren.

Recent Supporters